Do'a Ketika menjenguk orang sakit
Dengan RidhoNya menurut Rasulullah saw., menengok saudara yang sakit termasuk satu dari tujuh kewajiban seorang muslim terhadap muslim lainnya. Enam kewajiban lainnya adalah mengantarkan jenazah saudara kita ketika dia meninggal, menghadiri undangannya ketika dia mengundang, menolongnya ketika dia teraniya, melaksanakan sumpah, menjawab salam, dan mendoakannya ketika dia bersin.
Ada satu kata yang seharusnya kita renungkan, yaitu kata “hak”. Kata ini menyiratkan adanya kewajiban dari yang dibebani hak tersebut untuk menunaikan kewajibannya kepada pihak yang memiliki hak tersebut. Ketika tidak memenuhi kewajibannya, dia terjerumus ke dalam kezaliman karena dia menahan sesuatu yang bukan miliknya. Ambil contoh, di dalam harta kita ada hak fakir miskin. Artinya, tidak semua harta yang kita miliki menjadi hak mutlak kita sebab di dalamnya ada bagian orang lain yang harus kita tunaikan. Ketika kita menahan dan tidak mau memberikan hak tersebut kepada yang berhak menerimanya, otomatis kita telah terjatuh ke dalam dosa, yaitu memakan harta milik orang lain. Begitu pula dengan waktu, energi, dan kesehatan kita, ada hak orang lain di dalamnya yang harus kita tunaikan. Satu di antaranya adalah hak untuk menjenguknya ketika dia sakit. Ketika saudara kita sakit, misalnya (entah itu tetangga, rekan kerja, guru, terlebih lagi orang tua kita), dan ketika itu kita tahu bahwa dia sakit dan kita memiliki kemampuan untuk menjenguknya (baik waktu luang, kesehatan, keamanan, dan biaya untuk menjenguknya), akan tetapi kita tidak menunaikan kewajiban tersebut, saat itulah kita telah menyia-nyiakan hak saudara kita.
Oleh karena itu, pantas apabila di akhirat kelak Allah Swt. memintakan pertanggungjawaban dan mempertanyakan keengganan orang-orang yang menyepelekan hak saudaranya yang seharusnya dia tunaikan. Oleh karena itu Dengan RidhoNYa saya sajikan Doa Mustajab ketika bertamu kepada orang sakit yang di ajarkan oleh Rosul dan para ulama : 

ALLAHUMMA ROBBANNAS ADZHIBILBA' SA ISYFI ANTASYSYAFI LA SYIFAUKA SYIFA' AN LA YUGHODIRU SAQOMA .
Artinya ;
“Ya Allah Wahai Tuhan segala manusia, hilangkanlah penyakitnya, sembukanlah ia. (hanya) Engkaulah yang dapat menyembuhkannya, tidak ada kesembuhan melainkan kesembuhan dariMu, kesembuhan yang tidak kambuh lagi.” 
( HR. Bukhori Muslim)

Menjenguk orang sakit sangat diperhatikan Islam, maka seharusnya kaum mukminin menjaga dan memperhatikan akhlak yang mulia ini. Apalagi sebagian ulama menyimpulkan hukumnya wajib, walaupun kifayah (berdasarkan pendapat yang lebih kuat). Maka tidak selayaknya ini diremehkan, apalagi ini menjadi sarana kuat untuk menjalin persahabatan, menguatkan ikatan tali persaudaraan se-Islam, dan bahkan bisa menjadi sarana untuk menyampaikan hidayah. Dan sesungguhnya sarana memiliki hukum yang sama dengan tujuannya


Menyerahkan segala sesuatu hanya Kepada Allah, kepasrahan diri hanya kepadanNya, percaya akan janji-janjinNya ridho akan ketetapanNya, berprasangka baik kepadaNya dan menunggu jalan keluar yang di berikanNya, itulah jurus Ampuh  Cara menghadapi Masalah hidup yang sedang anda alami dan saya rasakan demikian, Insya Allah ketika anda meyakininya dan meminta pertolongan hanya kepadaNya, maka anda akan mendapatkan, penjagaan, kekuasaan, kecukupan dan kekuatan dan terselsaikan masalah anda dalam waktu tidak lama lagi saya jamin !!!,  dan yang pasti Blog Atasi masalah Hidup Ini akan selalu menemani anda untuk mengapai ketentraman, Kebahagiaan, dan kesejahteraan hidup akan segera terwujud dalam kehidupan kita bersama. Amin

Info : Untuk Menambah wawasan anda Mengenai 
kerejekian Coba Miliki 
ebook Ilmu Hikmah kerejekian 

Untuk Informasi lebih lengkap
 Klik Disini »Info layanan kami :
Di Doakan Secara Khusus   Klik Disini »  ·   Pengobatan Alternatif  Penyakit Medis & Non Medis    Klik Disini »  ·  Terapi Air  Hikmah   Klik   ·   Tasbih Laduni    Klik Disini »    ·  Menjadi Santri Online  Al-Hikmah Nur Imani   KlikDisini »   · Berkunjung ke Al-Hikmah Nur Imani  Untuk Konsultasi Langsung.  Klik    ·  Ruwat Rumah & Kendaraan   Klik    ·  Ruqiyah Jarak Jauh   Klik  ·  Membuka Aura Diri   Klik  
Share on Google Plus

Pesan AL-HIKMAH NUR IMANI

“Orang yang paling pintar adalah orang yang berbuat baik, tetapi takut akan adzab Allah. Yang paling bodoh ialah yang berbuat kejahatan (kesalahan), tetapi mereka (merasa) aman dari adzab Allah, dan yang paling kaya dari mereka adalah orang yang paling qana’ah (selalu merasa cukup dengan pemberian Allah, baik sedikit maupun banyak)." Sedangkan orang yang paling perkasa adalah orang yang (paling) takwa.