AMALAN DAN TATACARA ALLAHU AL-'ADHOMIsmu Allahu Al-'Adhom

 “ Allohumma inni as-aluka bismikal A’dhoomil maktuubi min nuuri wajHikal a’laa al-mu-abbadid-daa-imil baqiil mukhollad. Fii Qolbi nabiyyika wa rosuulika Muhammad. Wa as-aluka bismikal a’dhoomi waahidi biwahdatil ahadil muta’aalii ‘an wahdatil kammi wal’adad.Al-Muqoddasi ‘an kulli ahaad. Bihaqqi…( baca surah Al-Ikhlas dari Basmalah sampai akhir surat ). An tusholliya ‘alaa Sayyidina Muhammadin sirri hayatil wujuudi was-sababil a’dhoomi likulli maujuudi sholaatan tu-tsab-bitu fii Qolbil Iimaani wa tuhaffidhunil Qur-aan, wa tufah-himunii minhul ayaati wa taftahuli bihaa nuurol jannati wa nuuron na’iim wa nuuron nadhoori ilaa wajhikal kariimi wa ‘alaa alihi wa shohbihi wa sallim”.

Artinya :
`Ya Allah aku mohon kepadaMu dengan AsmaMu yang Agung, yang tertulis dari Cahaya wajahMU yang maha Tinggi dan maha Besar, yang kekal dan abadi, di dalam kalbu Rasul dan NabiMU Muhammad SAW.Aku memohon dengan AsmaMU yang Agung dan Tunggal dengan kesatuan yang manunggal, yang Maha Agung dari kesatuan jumlah, dan maha Suci dari setiap sesuatu, dan dengan hak BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM. QULHUALLAHU AHAD. ALLAHUSSHOMAD. LAM YALID WALAM YULAD WALAM YAKUL LAHU KUFUWAN AHAD. Semoga Engkau limpahkan shalawat kepada junjungan kami Muhammad SAW, rahasia kehidupan yang ada, sebab terbesar bagi semua yang ada, dengan shalawat yang menetapkan iman dalam dadaku, dan mendorongku agar menghapalkan Alquran, dan memberikan pemahaman padaku akan ayat-ayatnya, membukakan padaku dengannya cahaya surga dan cahaya nikmat, serta cahaya pandangan kepada wajahMu yang Mulia, juga kepada keluarga dan para sahabatnya.Limpahkan pula salam sejahtera padanya.
Cara mengerjakan supaya bisa menyatu dengan diri :
1.     Mandi
2.     wudhu di 1/3 malam
3.     Sholat sunat Hajat 2 Rokaat
4.     Membaca Istigfar 73 x
5.     Sholawat  73 x
6.     Membaca Surat Al-Fatihah 7x
7.     Membaca Surat Al-Ikhlas 11 x
8.     Membaca Surat Yasin 1 x
9.     Tarik napas 3x di iringi syahadat sambil menghela napas
10. Menghadiah kan semua pahala Amalan di atas kepada Nabi Muhammad S.A.W, Sahabat,Aulia, 
      Guru guru, dan Arwahnya para Leluhur serta kaum Mu'min dan Mu'minat
11.  Doakan kedua orang tua, dan sebut namanya…..
12.   Lalu baca hikmah Ismu Allahu Al-'Adham sebanyak 43 x

“ Allohumma inni as-aluka bismikal A’dhoomil maktuubi min nuuri wajHikal a’laa al-mu-abbadid-daa-imil baqiil mukhollad. Fii Qolbi nabiyyika wa rosuulika Muhammad. Wa as-aluka bismikal a’dhoomi waahidi biwahdatil ahadil muta’aalii ‘an wahdatil kammi wal’adad.Al-Muqoddasi ‘an kulli ahaad. Bihaqqi…( baca surah Al-Ikhlas dari Basmalah sampai akhir surat ). An tusholliya ‘alaa Sayyidina Muhammadin sirri hayatil wujuudi was-sababil a’dhoomi likulli maujuudi sholaatan tu-tsab-bitu fii Qolbil Iimaani wa tuhaffidhunil Qur-aan, wa tufah-himunii minhul ayaati wa taftahuli bihaa nuurol jannati wa nuuron na’iim wa nuuron nadhoori ilaa wajhikal kariimi wa ‘alaa alihi wa shohbihi wa sallim”.

13.  Selsai 
PERHATIAN : Amalan ini dilaksanakan satu minggu berturut turut dimulai dari malam hari lahir anda, dan berakhir dimalam yang sama, selama mengerjakan amalan ini di usahakan sholat Duha 2 rokaat sesudah doa duh baca Ismu Allahu Al-'Adham sebayak 7x
Supaya hasilnya maksimal sebelum kita mengamalkanya mandi mengunakan kembang dan minyak Zaparon, selama mengamalkan ini, minumlah air hikmah untuk meruqiyah diri, tata amalanya harus tepat, bilamana anda membutuhkan media yang sudah jadi bisa pesan ke kami, dan kami kirim via JNE untuk pemesanan paket tersebut hub kontak di bawah ini :

RUANG KONSULTASI
Insya Allah Ilmu Hikmah Wifiq Musallisul Ghazali ( Ismu Allahu Al-'Adham ) ini tidak menyalahi syariat agama,tidak merugikan diri sendiri  mahupun orang lain, tidak menarik rezeki anak cucu, halal dunia akhirat dan tanpa menggunakan tumbal kerana bukan pensugihan sesat/hitam, tidak menggunakan ilmu sihir, jin dan segala sesuatu yang berunsur negatif. Sangat sesuai bagi anda yang Sudah berusaha sekuat tenaga, buntu  dan belum ada keberhasilan,merasa putus asa dan hilang keghairahan hidup, dan dikhususkan untuk anda yang bertekad baja, sabar, ikhlas, yakin dan selalu menggunakan Ilmu Hikmah Wifiq Musallisul Ghazali ( Ismu Allahu Al-'Adham ) ini Insya Allah di Jamin membawa anda pada jalan kebaikan.   Ilmu Hikmah ini memperkuatkan Aura Kerezekian dan Kekayaan serta Kesuksesan anda ke tahap maksimal.

Share on Google Plus

Pesan AL-HIKMAH NUR IMANI

“Orang yang paling pintar adalah orang yang berbuat baik, tetapi takut akan adzab Allah. Yang paling bodoh ialah yang berbuat kejahatan (kesalahan), tetapi mereka (merasa) aman dari adzab Allah, dan yang paling kaya dari mereka adalah orang yang paling qana’ah (selalu merasa cukup dengan pemberian Allah, baik sedikit maupun banyak)." Sedangkan orang yang paling perkasa adalah orang yang (paling) takwa.